Gateway High School Results

Girls Athlete Place Results
5000 Meter Run
26:03.30 Kayla Nevils 44th JV Girls White/Gold
Boys Athlete Place Results
5000 Meter Run
20:16.20 Chibale Anwisye 108th Varsity Boys Gold
21:42.20 Anthony Washington 152nd Varsity Boys Gold
22:38.50 Obike Anwisye 165th Varsity Boys Gold
22:52.50 Abdullahi Jimale 172nd Varsity Boys Gold
22:55.30 Michael Merideth 174th Varsity Boys Gold
29:43.20 SB Jestin Lee 334th JV Boys White/Gold
34:24.70 Kele Jones 350th JV Boys White/Gold